Podpisano umowę na realizację projektu Małopolska – cel podróży

W marcu podpisano umowę na realizację projektu pn. „Małopolska - cel podróży” , który zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.

Podpisano umowę na realizację projektu Małopolska – cel podróży
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W marcu została podpisana umowa dla projektu pn. „Małopolska-cel podróży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski; Typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Projekt „Małopolska-cel podróży” to projekt partnerski realizowany wspólnie przez Gminę Miejską Kraków wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną (lider projektu) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.

W ramach projektu zostaną przeprowadzenie działania promocyjne, przede wszystkim w Internecie, przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji i najnowszych narzędzi marketingowych. Opracowana zostanie koncepcja wizualna i szczegółowa strategia działań wspólna dla całej kampanii promocyjnej i do stosowania przez wszystkich partnerów. Działania będą koncentrowane na rynkach niemieckim i brytyjskim, a w przypadku działań dot. przemysłu spotkań biznesowych będą realizowane globalnie.

Targetem działań promocyjnych będzie szeroko rozumiany turysta z obu rynków (dokładniejszy opis grupy docelowej powstanie podczas tworzenia briefu strategicznego oraz koncepcji kreatywnej kampanii, które będą zawierać dokładne opisy grup docelowych), a także przedstawiciele MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), m.in. profesjonalni organizatorzy konferencji, kongresów i wyjazdów motywacyjnych działający na zlecenie firm i stowarzyszeń – międzynarodowe firmy PCO, DMC, core PCO; stowarzyszenia branżowe, w tym organizujące cykliczne kongresy międzynarodowe; przedstawiciele świata nauki i biznesu; pracownicy firm zajmujący się organizacją wyjazdów służbowych; pracownicy korporacji.

Grupą docelową wsparcia będą małopolscy przedsiębiorcy z sektora turystycznego. Planowane działania promocyjne mają służyć odbudowaniu ruchu turystycznego do Krakowa i Małopolski, a więc służyć będą całej branży. W ramach projektu, oprócz działań marketingowych w Internecie, w mediach, w tym mediach branżowych oraz działań public relations zaplanowano również wyjazdowe misje gospodarcze z udziałem przedsiębiorstw.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także