Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kolejny projekt zapewniający dostępność usług społecznych uzyskał unijne wsparcie

W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu pt.: W sile wieku 2. Inicjatywa zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi.

Projekt o całkowitej wartości 3 899 615,50 zł uzyskał wsparcie w wysokości: 3 314 673,17 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Adresatami Projektu są niesamodzielni mieszkańcy Krakowa po 60 r.ż., którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają specjalistycznej opieki i oddziaływań terapeutycznych oraz ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki (Klub Samopomocy–Specjalistyczny) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację starszym osobom niesamodzielnym po przebytym udarze mózgu, z chorobą Alzheimera lub zespołami otępiennymi; 18 nowych miejsc. Uruchomienie nowej placówki w znacznym stopniu przyczyni się do pozostawania osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowić będzie istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu.

Zgodnie z Rekomendacjami do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osobom starszym na terenie Małopolski, osoby starsze zostaną objęte usługami opiekuńczo pielęgnacyjnymi, aktywizująco usprawniającymi oraz wspomagającymi. Realizacja Projektu zakłada również oddziaływania względem opiekunów faktycznych poprzez ich edukację, wsparcie i poradnictwo specjalistyczne. Działania projektu ukierunkowane będą na polepszenie warunków codziennego funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2020-07-06
Data aktualizacji: 2020-07-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź