Umowa dla ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada podpisana.

W dniu 22 marca 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej.

Umowa dla ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada podpisana.
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada, po zachodniej stronie od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej, po wschodniej od ul. Żelaznej do ul. Wita Stwosza. Łączna długość wybudowanych dróg rowerowych wyniesie 1,65 km.

Zadanie obejmuje również poszerzenie obiektu mostowego nad rzeką Białuchą. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane zostało na koniec 2020 roku. Koszt realizacji wyniesie 7 850 802,23 zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 6 648 059,32 zł. Projekt ujęty jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także