Fundusze UE i wszystko dobrze się składa

Gmina Miejska Kraków jest jednym z pionierów w zakresie korzystania ze środków wspólnotowych. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki z funduszu przedakcesyjnego ISPA, co pozwoliło na realizację dwóch strategicznych projektów związanych z gospodarką odpadami stałymi w Krakowie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Płaszów II. Na uwagę zasługuje również kompleksowa i systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno – kanalizacyjnej. Uzupełnieniem istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest funkcjonujący od 2015r jeden z pierwszych w Polsce nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Fundusze UE i wszystko dobrze się składa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Środki unijne pozyskane przez Kraków pozwoliły na modernizację istniejącego i budowę nowego układu drogowego na terenie Miasta,  budowę i modernizacje linii tramwajowych oraz zakup niskopodłogowego i ekologicznego taboru tramwajowego i autobusowego oraz stworzenie preferencji dla tej formy podróżowania poprzez wydzielenie pasów przeznaczonych dla komunikacji zbiorowej.

Kraków jako znaczący ośrodek kultury aktywnie pozyskuje środki europejskiego na budowę i modernizację infrastruktury muzeów i teatrów oraz organizację imprez kulturalnych. Dzięki środkom unijnym udało się stworzyć nowoczesne muzeum w podziemiach pod Rynkiem Głównym. Pod płytą Rynku powstał unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny, który daje możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Na mapie Krakowa powstało również Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Muzeum Podgórza oraz nabrało nowego blasku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Muzeum Armii Krajowej.

Dzięki wsparciu unijnemu powstała  biznesowa i kulturalna wizytówka miasta - Centrum Kongresowe ICE Kraków. Obiekt zlokalizowany w samym sercu Krakowa, pozwala na organizację różnorodnych wydarzeń: od międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów oraz spotkań biznesowych, przez wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, spektakle operowe, teatralne i baletowe, aż po spotkania o charakterze społecznym.

W realizację inwestycji zaangażowane były miejskie spółki oraz miejskie jednostki organizacyjne, a prezentowane przykłady inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, zmieniły nasze Miasto i  wpłynęły na polepszenie komfortu życia mieszkańców.

pokaż metkę
Autor: Fundusze UE i wszystko dobrze się składa
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także