Park Zabłocie - Stacja Wisła

13 kwietnia 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Park Zabłocie - Stacja Wisła, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 670 882,14 PLN, zaś wartość dofinansowania to 1 663 642,87 PLN.

Park Zabłocie - Stacja Wisła
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Pokaż metkę
Autor: Park, Zabłocie, Stacja, Wisła
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także