Pierwsza gminna inwestycja z dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2014-2020

3 czerwca 2016 roku Gmina Miejska Kraków zawarła pierwszą umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Pierwsza gminna inwestycja z dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Umowa została podpisana dla projektu "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną", realizowanego w porozumieniu z PKP PLK S. A., o całkowitej wartości 28 774 600,26 zł, w tym dofinansowanie: 23 799 999,96 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę węzła przesiadkowego składającego się z przystanku kolejowego „Kraków Sanktuarium”, miejsc postojowych dla niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych w systemie Bike & Ride. 

Projekt obejmuje w szczególności budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m każdy, o stałej szerokości wynoszącej 9 m, usytuowanych na odcinku prostym torów linii nr 94. Dojście do peronów będzie się odbywać: dwoma kładkami dla pieszych, windami, schodami stałymi, schodami ruchomymi i chodnikami. Wraz z budową peronów, projektowana jest kompletna infrastruktura niezbędna do funkcjonowania przystanku jako integralnego obiektu komunikacyjnego. Dodatkowo budowa kładek wpłynie na rozładowanie spodziewanej dużej liczby podróżnych. Bezpieczeństwo podróżnych zostanie zwiększone dzięki zastosowaniu systemów monitoringu wizyjnego.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych, tzw. niskiej emisji poprzez zmniejszenie udziału transportu indywidualnego w podróżach, zapewnienie integracji różnych rodzajów transportu: komunikacji miejskiej, kolejowej, a także transportu rowerowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.