Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 62 pasujących obiektów:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie, które ma pomóc w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zainicjowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera spotkanie ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska było ostatnim z cyklu planowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w gminach objętych ZIT.
Radni z Komisji Ekologii spotkali się przed sesją Rady Miasta Krakowa, by zaopiniować drobne zmiany w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Nowelizacja uchwały jest spowodowana dostosowaniem programu do regulaminu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
„Kraków nie wyda milionów złotych na likwidację pieców” stwierdza red. Agnieszka Maj w dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego. Wprawdzie w samym artykule sprawa przesunięcia środków pierwotnie zarezerwowanych na wymianę palenisk z uwagi na bardzo szybkie tempo realizacji programu PONE jest wyjaśniona, jednak czytelnik, po lekturze samego tytułu, może odnieść wrażenie, że Miasto ma problem z wymianą pieców. A tak nie jest. Kraków w ramach programu ZIT nadal będzie miał kilkadziesiąt milionów złotych do dyspozycji, które wyda w najbliższych latach na dopłaty do wymiany pieców.
Zrealizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich termomodernizacja trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury przeszła przez gęste sito kontroli przeprowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt o wartości 4,5 mln zł dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).
W związku z realizacją projektu pn. „W sile wieku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy: Terapeuta zajęciowy w Klubie Samopomocy – Aktywizacyjnym, Opiekun osoby niesamodzielnej w Klubie Samopomocy – Aktywizacyjnym.
Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje od dwóch lat program termomodernizacji domów kultury. Wartość projektów to blisko 8 mln zł. Zadania są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT). W 2017 roku zrealizowano dwa takie projekty.
Dwa duże regionalne programy operacyjne i miliardy złotych na inwestycje – to wszystko dzięki funduszom z Unii Europejskiej. O planowanych zadaniach Krakowa na posiedzeniu Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych mówił Janusz Moskwa, dyrektor Biura Funduszy Europejskich.
W piątek 10 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie nadzoru nad realizacją 119 Zintegrowanych Zadań Terytorialnych, które będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. - To kolejny krok na drodze do realizacji ważnych dla Krakowa i naszego regionu przedsięwzięć – mówił po podpisaniu dokumentu Prezydent Jacek Majchrowski.
Jak tworzyć przyjazne otoczenie przy użyciu wysokich technologii? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza strategia SMART_KOM, czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Dokument opracowany w ramach projektu „SMART_KOM – Kraków w sieci inteligentnych miast” został w piątek (27 listopada) oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji prasowej.