Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem

W październiku trzy projekty Gminy Miejskiej Kraków z zakresu transportu publicznego otrzymały dodatkowe pule dofinansowania w związku z uwolnieniem środków z rezerw finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekty, dla których w poprzednich latach podpisano umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych z 59 procentowym udziałem środków unijnych otrzymały, zgodnie z zawartymi pod koniec października aneksami, dofinansowanie na poziomie 80 procent. Dodatkowa pula środków zrefunduje wydatki dla inwestycji:
- Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru,
- Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem,
- Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie.
Wzrost dofinansowania dla powyższych inwestycji wyniesie łącznie prawie 60 milionów złotych. Środki zostaną wypłacone Gminie w najbliższych miesiącach. 
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.