Środki norweskie na modernizację Teatru Łaźnia Nowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa", złożonego w ramach konkursu do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.  

Środki norweskie na modernizację Teatru Łaźnia Nowa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje prace modernizacyjne, zakup wyposażenia oraz stworzenie platformy cyfrowej Teatru i przeprowadzenie digitalizacji zbiorów i zasobów audiowizualnych, filmowych i piśmienniczych. Łączny koszt planowanych działań to blisko 6,5 mln złotych, w tym dofinansowanie: ok. 4,5 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na II kwartał 2016 r.

Kluczowym efektem i wynikiem realizacji projektu będzie nowoczesny Teatr Łaźnia Nowa, w pełni wyremontowany, wyposażony w sprzęt pozwalający na efektywną działalność artystyczno-edukacyjną, a także działający jako wirtualna instytucja kultury dzięki stworzonej platformie cyfrowej i digitalizacji zasobów. Teatr stanie się nowoczesną instytucją kultury, gotową do współpracy z wybitnymi reżyserami i twórcami, przyciągającą najlepsze światowe spektakle i oferującą działania edukacyjne dla społeczności.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.