Komunikat archiwalny

Złożono wniosek na projekt dotyczący ochrony powietrza w Małopolsce

W dniu 14 kwietnia 2015 r. do Komisji Europejskiej został złożony pełny wniosek na projekt zintegrowany w ramach programu LIFE pn: „Wdrażanie Programu jakości powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

To już drugi etap procedury selekcji projektów w ramach obecnego naboru wniosków o dofinansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu.

Złożono wniosek na projekt dotyczący ochrony powietrza w Małopolsce
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. We wszystkich gminach biorących udział w projekcie utworzone zostaną stanowiska tzw. eko-doradców, których zadaniem będzie wspieranie władz poszczególnych jednostek i koordynacja działań dotyczących poprawy jakości powietrza na ich terenie. Dodatkowo realizowane będą działania promocyjne i podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców Małopolski, a także indywidualne doradztwo dla mieszkańców (w Krakowie realizowane przez Punkty Informacyjno-Doradcze firmy ESCO). Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zakupi i wdroży program do modelowania emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza w mieście, a Wydział Kształtowania Środowiska zwiększy swoje możliwości w zakresie udzielania dofinansowań na wymianę kotłów na paliwa stałe, dzięki zleceniu związanych z tym zadań wykonawcy zewnętrznemu.

Projekt zakłada utworzenie szerokiego, międzynarodowego partnerstwa, w którym uczestniczą:

- Województwo Małopolskie (jako lider przedsięwzięcia)

- Gmina Miejska Kraków

- Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.

- Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

- VITO NV i Mol (Belgia)

- Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny w Bratysławie

- Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej

- 37 mniejszych gmin z terenu Małopolski

Całkowity koszt projektu oszacowano na 16 908 774 euro, dofinansowanie z funduszu LIFE oraz NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wyniesie 16 063 335 euro.

Projekt realizowany będzie w latach 2015-2023.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także