Złożono wniosek na projekt dotyczący ochrony powietrza w Małopolsce

W dniu 14 kwietnia 2015 r. do Komisji Europejskiej został złożony pełny wniosek na projekt zintegrowany w ramach programu LIFE pn: „Wdrażanie Programu jakości powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

To już drugi etap procedury selekcji projektów w ramach obecnego naboru wniosków o dofinansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu.

Złożono wniosek na projekt dotyczący ochrony powietrza w Małopolsce
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. We wszystkich gminach biorących udział w projekcie utworzone zostaną stanowiska tzw. eko-doradców, których zadaniem będzie wspieranie władz poszczególnych jednostek i koordynacja działań dotyczących poprawy jakości powietrza na ich terenie. Dodatkowo realizowane będą działania promocyjne i podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców Małopolski, a także indywidualne doradztwo dla mieszkańców (w Krakowie realizowane przez Punkty Informacyjno-Doradcze firmy ESCO). Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zakupi i wdroży program do modelowania emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza w mieście, a Wydział Kształtowania Środowiska zwiększy swoje możliwości w zakresie udzielania dofinansowań na wymianę kotłów na paliwa stałe, dzięki zleceniu związanych z tym zadań wykonawcy zewnętrznemu.

Projekt zakłada utworzenie szerokiego, międzynarodowego partnerstwa, w którym uczestniczą:

- Województwo Małopolskie (jako lider przedsięwzięcia)

- Gmina Miejska Kraków

- Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.

- Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

- VITO NV i Mol (Belgia)

- Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny w Bratysławie

- Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej

- 37 mniejszych gmin z terenu Małopolski

Całkowity koszt projektu oszacowano na 16 908 774 euro, dofinansowanie z funduszu LIFE oraz NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wyniesie 16 063 335 euro.

Projekt realizowany będzie w latach 2015-2023.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.