Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Restauracja Fortu 52a Łapianka z dofinansowaniem

2017-06-27

W dniu 26 czerwca br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 6,7 mln zł.  

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania.

2017-06-26

Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

2017-06-26

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku.

Projekty Specjalistycznych Miejskich Szpitali wybrane do dofinansowania

2017-06-26

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 16 maja 2017 r. do dofinansowania zostały wybrane następujące Projekty miejskich szpitali:

Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa z dofinansowaniem UE

2017-06-08

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w  dniu 1 czerwca został wybrany do dofinansowania projekt pn. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią

2017-06-08

Projekt pn.  Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią, 30 maja br uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach Poddziałania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Dofinansowanie wyniesie 1 889 128,40 zł.

Uroczyste zakończenie projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego

2017-05-31

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pn. „Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+.

„Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”

2017-05-23

W dniu 15 maja br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok. 4,5 mln zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie ok. 1,1 mln zł przewidziane jest podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowego KS Korona w Krakowie.

Konkurs z nagrodami!

2017-05-16

Informujemy o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konkurs polega na odwiedzaniu miejsc związanych z funduszami europejskimi i zbieraniu pieczątek na specjalnie przygotowanej mapce obiektów. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej: Konkurs miniszlak Funduszy Europejskich

Zachęcamy do udziału!

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”

2017-04-27

W dniu 25 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych.

Znajdź