Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 C. Wartość całkowita projektu wynosi 780 150,84 zł, w tym dofinansowanie 723 199,82 zł.

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt adresowany jest do rodzin i osób zagrożonych lub doświadczających sytuacji kryzysowej, mieszkających na terenie miasta Krakowa. Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej. Rozszerzenie oferty obejmuje stworzenie nowych produktów dla dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin, a także seniorów. Poszczególne działania dostosowane będą w zakresie treści i formy do poszczególnych grup. Pomoc dzieciom i młodzieży obejmie spotkania indywidualne i grupowe oraz psychoedukację i wsparcie dla ich rodziców. Działania adresowane do rodzin – spotkania rodzinne, wzbogacone o el. terapii kryzysu, wykraczające poza dotychczasową pomoc. Grupa zadań adresowanych do seniorów obejmie spotkania indywidualne i grupę wsparcia, a także stworzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów (dostępnego dla wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym) oraz aktywizację seniorów i budowanie naturalnej sieci wsparcia w postaci Samopomocowej Sieci Wsparcia, która po zakończeniu projektu będzie trwałą formą pomocy seniorom. Pomocą planuje się objąć 810 osób, ograniczając ryzyko wykluczenia społecznego, będące negatywną konsekwencją nierozwiązanego kryzysu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.