Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
VeloCitta Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Via Regia Plus – Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Vitalcities Program URBACT 2014-2020 w trakcie realizacji
W sile wieku Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 w trakcie realizacji
Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze Program Komisji Europejskiej LIFE 2014-2020 w trakcie realizacji
Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
WiP – Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wielka Parada Smoków-Mity i Legendy Europy Kultura 2000 2004-2006 zrealizowany
Większa Wiedza – Lepsza Przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
XXXIV Festiwal Muzyka w Starym Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie Program Phare 2004-2006 zrealizowany
Zakup ekologicznego taboru autobusowego o zmniejszonej emisyjności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany