Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
IX Wielka Parada Smoków, Poszukiwanie Przodków Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
Krakowskie Noce Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Krakowskie Noce 2012 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Kraków nie tylko zabytkami stoi Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Małopolski System Informacji Turystycznej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory – Głównej Siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków w wybranych miastach Europy Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Projekt: Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2013 zrealizowany
Szlak Lasów Miejskich Krakowa - ochrona najcenniejszych biocenoz przed nadmierną presją turystów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Via Regia Plus – Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III Program dla Europy Środkowej 2007-2013 zrealizowany
Wielka Parada Smoków-Mity i Legendy Europy Kultura 2000 2004-2006 zrealizowany