Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 zrealizowany
Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz-Podgórze” na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności” 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CATALIST – Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz Zrównoważony Transport 6 Program Ramowy Unii Europejskiej 2002-2006 zrealizowany
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Krakowska Karta Miejska – integracja usług metropolitarnych – rozwiązanie modułowe – etap I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
MEDIATE 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej 2007-2013 zrealizowany
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
PUSH & PULL Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa warunków podróży komunikacją zbiorową poprzez przebudowę infrastruktury torowej oraz budowę terminala autobusowego w rejonie ul. Wielickiej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Przebudowa ciągu tramwajowo–autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka – Brożka Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2004-2006 zrealizowany
Przebudowa ciągu ulic Dominikańskiej i Franciszkańskiej wraz z torowiskiem tramwajowym Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany