Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Program dla Europy Środkowej 2014-2020 w trakcie realizacji
CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Gromadzenie, modelowanie i udostępnianie danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza – wymiana doświadczeń w ramach projektu MONIT AIR Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 w trakcie realizacji
ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w trakcie realizacji
Innowacyjność na rzecz tworzenia w Unii Europejskiej warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym Dyrekcja Generalna - Sieci komunikacyjne, treści i technologie (CNECT) 2007-2013 w trakcie realizacji
Intherwaste Interreg Europa 2014-2020 w trakcie realizacji
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w trakcie realizacji
PUSH & PULL Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Pora na aktywność - Aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w trakcie realizacji
Profesjonalna kadra III Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w trakcie realizacji
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
ReNewTown-New post-socialist city: Competitive and Attractive Program dla Europy Środkowej 2007-2013 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
SIFORAGE – Innowacje społeczne dla aktywnego i zdrowego starzenia się dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego Dyrekcja Generalna ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej 2007-2013 w trakcie realizacji
STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji
Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków Wychowawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w trakcie realizacji
Szkoła nauczycielką życia Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014) 2009-2014 w trakcie realizacji
TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport Inteligentna Energia - Europa 2007-2013 w trakcie realizacji