Przedszkola z dofinansowaniem unijnym

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami   Umowa została podpisana 22.09.2017 roku.

Wartość projektu 4 580 581,41zł ,  dofinansowanie 3 889 728,51 zł

Przedszkola z dofinansowaniem unijnym
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidacja barier architektonicznych. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach. Są to w przeważającej części dzieci 3-letnie, które stanowią główną grupę wśród tych, dla których brakuje miejsca w przedszkolach. Drugą grupą są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także