Aktualności

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 lutego 2017 roku podjął Uchwałę Nr 176/17 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Miejskiej Kraków pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych. Modernizacja energetyczna budynków będzie obejmować, w zależności od potrzeb, zgodnie z audytem energetycznym: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej, wykorzystanie OZE (jeden obiekt).

Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu URB-INCLUSION. Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas (URB-INCLUSION. Tworzenie nowych rozwiązań w celu wdrażania narzędzi do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach zdegradowanych).

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

Gmina Miejska Kraków 19 stycznia 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 2.1.4.  e – usługi w informacji przestrzennej. Wartość całkowita projektu wynosi 17, 1 mln zł, w tym dofinansowanie 15,4 mln zł.

Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10

Gmina Miejska Kraków 9 stycznia 2017 r. zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 4.3.1. Wartość całkowita projektu wynosi 2 199 935,30 zł, w tym dofinansowanie 1 292 239,48 zł.

Rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego dotyczącego podniesienia jakości usług administracyjnych

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie projektu Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 C. Wartość całkowita projektu wynosi 780 150,84 zł, w tym dofinansowanie 723 199,82 zł.

Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 580 269,27 zł w tym dofinansowanie 2 567 555,65 zł.

Dofinansowanie dla projektu

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "W sile wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 B. Wartość całkowita projektu wynosi 9 450 490, 21 zł w tym dofinansowanie 8 760 604,42 zł.