Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1.

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie w instrumenty pozwalające rozwijać działalność kulturalno-edukacyjną placówki oraz stworzenie warunków do właściwego użytkowania sprzętu muzycznego.
Wartość całkowita projektu wynosi 2,34 mln zł w tym dofinansowanie 1,99 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także