Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Dokument Gminy Miejskiej Kraków pt. „Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki” uzyskał wysoką ocenę i uplasował się na drugim miejscu w/w listy. Plan został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIX/1284/16 z dnia 07.12.2016 r. Uchwała wraz z dokumentem do pobrania na stronie: http://tinyurl.com/jl6fwph.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także