Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 580 269,27 zł w tym dofinansowanie 2 567 555,65 zł.

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

:

- Modernizacja istniejącego pomieszczenia serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS–ów UMK.

- Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa

- Portalu Podatkowego.

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemów informatycznych jest bezawaryjna i ciągła praca serwerowni. Ze względu na wiek oraz stopień zużycia instalacji serwerownia ulegała coraz częstszym awariom, zakłócając tym samym ciągłość w dostępności do świadczonych e-usług. Konieczną stała się całkowita modernizacja pomieszczenia serwerowni, w tym m.in. systemu klimatyzacji, instalacji elektrycznej, pomieszczeń UPS, oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oraz wykonanie instalacji sygnalizacji oraz automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru w pomieszczeniach serwerowni.

Mając na uwadze świadczenie mieszkańcom usług na jak najwyższym poziomie w wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwie aplikacje informatyczne:

Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa, który będzie polegał na budowie bazy danych o prowadzonych w Wydziale Skarbu Miasta (GS) postępowaniach dotyczących spraw z zakresu gospodarowaniem nieruchomościami. Aplikacja ta szybki dostęp do kompletnej informacji o aktualnych i historycznych danych o prowadzonych postępowaniach w stosunku do określonego obszaru gruntu. Ponadto umożliwi prowadzenie w formie cyfrowej zasobów nieruchomości, którymi gospodaruje PMK tj. zasobów GMK, Miasta Kraków (Miasta na prawach powiatu) i Skarbu Państwa. Dla mieszkańców i przedsiębiorców przełoży się na to na krótszy czas realizacji spraw załatwianych przez Wydział Skarbu Miasta.

Z kolei Portal Podatkowy zakłada wdrożenie 11 nowych usług elektronicznych dla podatników, które będą realizowane na najwyższym poziomie dojrzałości i będą miały charakter spersonalizowanych danych, dla podatników, którzy skorzystają z części logowanej portalu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także