Konferencja podsumowująca realizację projektu SEUP

16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków", realizowanego w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Konferencja podsumowująca realizację projektu SEUP
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Tematem przewodnim konferencji były cele i korzyści realizacji projektu SEUP. Pierwsza część spotkania została poświęcona omówieniu założeń i zakresu rzeczowego projektu, którego bezpośrednim efektem będzie uruchomienie on-line 91 usług publicznych. Druga część konferencji obejmowała prezentację systemu z uwzględnieniem elektronicznych aspektów wnioskowania o usługi publiczne oraz omówienie korzyści z wdrożenia systemu elektronicznych usług publicznych. Zaprezentowane zostały przykładowe karty usług oraz podstawowe rozwiązania informatyczne i funkcjonalności systemu.

Projekt, o łącznej wartości przekraczającej 6,5 mln zł, dofinansowany był w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przypada na 21 grudnia 2015 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także