Efekty realizacji projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”

Trwają procedury związane z końcowym rozliczeniem projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b", tj. wypłatą płatności końcowej. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Efekty realizacji projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2014 r. a efekty działań inwestycyjnych projektu to:
72 nowe miejsca pobytu w DPS;
847,57 m2 utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w DPS;
1041,43 m2 zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń DPS;
718 szt. zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń DPS.

Dzięki inwestycji nastąpiła poprawa standardów budynku, jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 oraz utworzenie dodatkowych miejsc dla mieszkańców, przez zmodernizowanie budynku 41b.
Ważnym elementem była także realizacja komponentu szkoleniowego. Udział personelu DPS w szkoleniach i kursach specjalistycznych pozwolił na wzrost wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę mieszkańców. Zrealizowano 52 szkolenia, w ramach których przeszkolono 171 pracowników DPS.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4,47 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło blisko 3 mln zł. Szczegółowe informacje na temat projektu DPS przy ul. Łanowej 41b dostępne są na stronie: http://www.dpslanowa41.eu. Informacje o programie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/ i www.swiss-contribution.admin.ch/poland oraz http://www.sppw.rops.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także