Umowy o dofinansowanie z MRPO dla 3 szkół zawodowych

Prezydent Miasta Krakowa podpisał umowy o dofinansowanie trzech projektów wybranych do dofinansowania w wyniku konkursu w ramach Działania 1.1 B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego MRPO 2007 – 2013. 

Umowy o dofinansowanie z MRPO dla 3 szkół zawodowych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Nabór do działania 1.1 Schemat B MRPO trwał od maja do czerwca 2014 r. i dotyczył projektów z zakresu:
- budowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego,
- wyposażenia bazy dydaktycznej placówek kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego w sprzęt techniczno-dydaktyczny oraz tworzenie lub zakup systemów informatycznych wspierających proces dydaktyczny;
- dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

Projekty złożone przez Gminę Miejską Kraków, które uzyskały dofinansowanie to: „Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie", „Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie" oraz „Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie". Opiewają one na łączną kwotę: 1 594 595,38 PLN, w tym przyznane dofinansowanie: 1 355 406,07 PLN i obejmują zakup wyposażenia dydaktycznego do praktycznej nauki zawodu oraz prace modernizacyjne w budynkach szkół.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także