Informacje

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Nagrodą główną jest podróż do Brukseli!

Weź udział w konkursie fotograficznym EUROPE IN MY REGION ogłoszonym przez Komisję Europejską. Zasady są proste: zrób zdjęcie wybranego projektu dofinansowanego ze środków unijnych i prześlij zdjęcie poprzez stronę organizatora.

Porozumienie pomiędzy IP ZIT a IZ RPO podpisane

10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kolejna szkoła z dofinansowaniem UE

Pod koniec czerwca br. zgodnie z Uchwałą Nr 761/15 Zarządu Województwa Małopolskiego zostało przyznane dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie". Przedsięwzięcie którego całkowita kwota to 418 782,68 zł, uzyskało dofinansowanie w wysokości 355 965,28 zł (85 %).

Środki norweskie na modernizację Teatru Łaźnia Nowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa", złożonego w ramach konkursu do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.  

Rezultaty projektu USER

Dobiegł końca projekt USER, realizowany przez ostatnie dwa lata przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Rozwoju Miasta UMK w partnerstwie z 8 miastami europejskimi, współfinansowany ze środków programu Urbact II.

 

Umowy o dofinansowanie z MRPO dla 3 szkół zawodowych

Prezydent Miasta Krakowa podpisał umowy o dofinansowanie trzech projektów wybranych do dofinansowania w wyniku konkursu w ramach Działania 1.1 B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego MRPO 2007 – 2013. 

Wyodrębnione środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla krakowskich inwestycji

Wraz z początkiem lutego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyodrębniło pulę środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i dokonało jej podziału na poszczególne ośrodki planujące realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zakończenie projektu CENTRAL MARKETS

W związku z zakończeniem projektu „CENTRAL MARKETS Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie centralnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego dnia 16 grudnia (wtorek) w siedzibie spółki kupieckiej Stary Kleparz odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Jesienne porządki – impreza plenerowa na Azorach

W niedzielę, 9 listopada, na placu za Kościołem Parafialnym odbyła się plenerowa impreza, zorganizowana w ramach projektu USER przez Biuro Funduszy Europejskich oraz pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Warsztaty na temat partycypacji społecznej w Lizbonie

W dniach 9-10 października 2014 r. w Lizbonie w ramach projektu USER odbyły się warsztaty w grupie 3 miast zajmujących się rewitalizacją przestrzeni publicznej osiedli mieszkaniowych.