Umowa na dofinansowanie poprawy jakości powietrza

W dniu 27 maja 2014 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Ministerstwem Środowiska reprezentowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pt.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie".

Umowa na dofinansowanie poprawy jakości powietrza
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i otrzymał środki w ramachMechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych. Wartość projektu wynosi 3 685 671 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wartości tj. 3 132 820 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2016, we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym o szczególnie wysokich osiągnięciach naukowych w badaniach zjawisk atmosferycznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

Projekt stanowi dopełnienie działań podejmowanych w trosce o lepsze powietrze w Krakowie. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, który uzupełni istniejącą bazę. Będzie on stanowił wsparcie w procesie planistycznym z uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz stopniowej likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

W ramach działań projektowych przewidziane są m.in.: ocena warunków przewietrzania miasta, inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe na terenie Krakowa oraz kontrola likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ponadto przeprowadzone zostaną: ocena pokrycia terenu szatą roślinną i badanie jej wpływu na tzw. szorstkość aerodynamiczną. Pozyskane dane będą udostępniane poprzez Miejski System Informacji Przestrzennej oraz inne serwisy internetowe jak np. Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także