Umowy dla czterech krakowskich projektów

W dniu 7 maja, podczas wizyty w Krakowie, Pani Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN, podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech krakowskich projektów. Kwota dofinansowania tych inwestycji z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Funduszy Norweskich i EOG wynosi 45,5 mln zł.

Umowy dla czterech krakowskich projektów
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

 

Projekty, które otrzymały wsparcie to:

  • „Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie" - Muzeum Narodowe w Krakowie

Główny cel projektu to stworzenie możliwości prezentacji zbiorów i pamiątek po Józefie Czapskim i jemu współczesnych, poprzez wybudowanie pawilonu wystawienniczego, zagospodarowanie otaczającego terenu, konserwację zabytków ruchomych, zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych. Wartość dofinansowania projektu wynosi 17,76 mln zł.

  • „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej" - Zamek Królewski na Wawelu

Projekt stanowi element wieloletniego programu konserwatorskiego. Jego rezultatem ma być uatrakcyjnienie oferty Muzeum o nowy program edukacyjno-kulturalny dla różnorodnych grup odbiorców, jak również stworzenie Wirtualnego Muzeum. Wartość dofinansowania wynosi 12,8 mln zł.

  • „Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod. - kan., c.o. i instalacji elektrycznych" - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Inwestycja ma na celu reaktywację tradycji i historii tego obiektu. Planowana inwestycja obejmuje w szczególności szereg działań konserwatorskich oraz modernizacyjnych. Przewidziana jest również digitalizacja najważniejszych obiektów ze zbiorów Teatru. Kwota dofinansowania to ponad 6,57 mln zł.

  • „Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym teatrze (Centrum Edukacji teatralnej)" - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Celem inwestycji jest utworzenie w piwnicach Narodowego Starego Teatru nowoczesnego Muzeum Interaktywnego – Centrum Edukacji Teatralnej. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony atrakcyjny tematycznie i unikalny w formie program kulturowy i edukacyjny. Wartość dofinansowania wynosi ponad 8,41 mln zł.

 

Źródło: MKiDN

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także