Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu”

19 października 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu” finansowanego z programu POWER AE Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

W ramach projektu 16 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wzięło udział w tygodniowym kursie „Innowacyjne praktyki w nauczaniu dorosłych” zorganizowanym przez instytucję edukacyjną Pixel we Florencji we Włoszech w dniach od 1-8 lutego 2020 r.

Kurs obejmował zarówno zajęcia w siedzibie organizatora kursu, jak i wizyty studyjne w instytucjach zajmujących się kształceniem osób dorosłych: w wydawnictwie „Liberi Libri”, prowadzącym księgarnię, kawiarnię, teatr oraz warsztaty i kursy, bibliotece „Biblioteca delle Oblate” oferującej różnego rodzaju spotkania i kursy oraz w szkole „Instituto Sassetti – Peruzzi” należącej do sieci szkół dla dorosłych prowadzonych przez CPIA (Provincial Center for Adult Education).

Zajęcia w formie prezentacji oraz warsztatów miały na celu przybliżenie systemu edukacji we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych, organizacji, metodyki i innowacyjnych praktyk nauczania i szkolenia osób dorosłych w tym kraju oraz europejskich strategii i najlepszych praktyk w kształceniu dorosłych. Językiem wykładowym kursu był język angielski.

Ponadto, uczestnicy poznali historię, kulturę i zabytki Florencji podczas zwiedzania miasta z wykładowcą z instytucji Pixel oraz w wolnym czasie, w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.

Zakończony projekt miał również na celu zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez udział nauczycieli historii, biologii, matematyki i informatyki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w dwutygodniowym kursie językowym "Fluency and English Language Development" na poziomie A2 i B1 oraz nauczyciela języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute oraz Easy School of Languages w Vallettcie na Malcie.

Kursy językowe oraz metodyczny odbyły się w terminie 5-16 lipca 2021 r. Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym.

Kurs metodyczny umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych związanych z nauczaniem języka angielskiego. Obejmował praktyczne metody i techniki motywowania ucznia, nauczania słownictwa i płynności wypowiedzi z użyciem piosenek, videoclipów, krótkich opowiadań, symulacji i odgrywania scenek (role-play), nauczania gramatyki, wymowy, pisania wypracowań i innych form użytkowych (email, wpis na blogu).

W programie kursu było też użycie narzędzi cyfrowych, nowych technologii oraz Internetu w nauczaniu języka obcego.

Uczestnicy obu kursów zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego oraz metodycznego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz Easy School of Languages w Vallettcie.

Szkoły językowe zapewniły też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mediny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty.

Uczestnicy poznali życie codzienne Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego. Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystują zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning, epale). Nauczyciel języka angielskiego zorganizował warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych.

kurs florencja 2020 - 1.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs florencja 2020 - 2.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs malta - 2.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs malta - 3.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs malta - 4.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs malta - 5.jpg-ckziu
projekt ckziu
kurs florencja 2020 - 1.jpg-ckziu
kurs florencja 2020 - 2.jpg-ckziu
kurs malta - 2.jpg-ckziu
kurs malta - 3.jpg-ckziu
kurs malta - 4.jpg-ckziu
kurs malta - 5.jpg-ckziu
pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2021-10-20
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź