Nowy projekt termomodernizacyjny wybrany do dofinansowania

W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą projekt pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków” został wybrany do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Planowane koszty całkowite to kwota: 5 914 856,58 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 2 327 700,80 zł.

Nowy projekt termomodernizacyjny wybrany do dofinansowania
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt stanowi kontynuację zrealizowanego przez Gminę Miejską Kraków przedsięwzięcia  termomodernizacji 27 budynków oświatowych w latach 2015-2019. 

Obecnie przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej, jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie,

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie,

Samorządowe Przedszkole nr 179 im. Szewczyka Dratewki w Krakowie.

Obsługą ww. budynków oświatowych zajmuje się Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, które pełni rolę realizatora niniejszego projektu.

Budynki przeznaczone na realizację zadań oświatowych zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej. Modernizacja energetyczna w zależności od potrzeb wskazanych w audytach energetycznych obejmować będzie w szczególności takie działania jak docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę lub modernizację wew. instalacji CO.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2021.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także