Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

MIASTA PRZYJAZNE TURYSTYCE - Kraków w projekcie europejskim

Grupa miast europejskich (Utrecht, Wenecja, Druskienniki, Rovaniemi, Dún Laoghaire, Cáceres, Braga, Dubrownik, Kraków oraz Genua, będąca liderem, rozpoczęła drugi etap realizacji projektu pod nazwą Tourism Friendly Cities w ramach programu URBACT III współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu nabiera szczególnego znaczenia w okresie pandemii, wraz z którym zniknęło zjawisko przerostu ruchu turystycznego, a pojawiły się wyzwania związane z odbudową turystyki o charakterze zrównoważonym, z poszanowaniem jakości życia mieszkańców, współpracą lokalnych interesariuszy czy wymianą doświadczeń miast w zarządzaniu turystyką.

Opinie i rozwiązania będą systematycznie dyskutowane w każdym mieście z członkami tzw. Lokalnej Grupy Interesariuszy (Urbact Local Group), którą w Krakowie pełnić będą członkowie Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Miasta oraz uczestnicy comiesięcznych okrągłych stołów dyskutujących wyzwania omawiających zarządzanie przestrzenią dziedzictwa Krakowa.

We wrześniu 2021 roku Kraków będzie gościł przedstawicieli miast uczestniczących w projekcie, podejmujących wraz w krakowskimi interesariuszami dyskusję nad wdrożeniem istniejących i możliwych rozwiązań równoważenia turystyki.

Projekt, prowadzony przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, zbiega się z kończącymi się pracami nad dokumentem „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa na lata 2021-2028”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2020-08-14
Data aktualizacji: 2020-08-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź