Rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu turystycznego

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu Tourism Friendly Cities, który ma dotyczyć analizy aspektów życia miasta turystycznego i wypracowania wspólnych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonej turystyki w miastach, które borykają się z dużym natężeniem ruchu turystycznego.

Rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu turystycznego
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem, skupiającym 9 europejskich miast (Genuę, Dubrownik, Utrecht, Druskienniki, Rovaniemi, Dún Laoghaire Rathdown County, Bragę, Wenecję i Kraków) i realizowanym w ramach programu URBACT III - europejskiego programu wymiany wiedzy i nauki, promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Celem projektu jest stworzenie strategii współpracy różnych podmiotów (interesariuszy) dla zapewnienia równowagi pomiędzy wzmożonym ruchem turystycznym a potrzebami mieszkańców i zapewnieniem ich komfortu życia codziennego. W dniu 12 listopada br. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkania z liderem (przedstawicielem włoskiej Genui) i ekspertem projektu, podczas którego dyskutowano nad założeniami projektu, celami i wyzwaniami zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiej Izby Turystyki, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenia Przewodników, Izby Gospodarczej RHPlus, Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium” i środowiska akademickiego.

Szczególnie interesującym wydarzeniem była wizyta w Muzeum Żywego Obwarzanka jako miejsca nowej oferty turystycznej oraz w Krakowskiej Izbie Turystycznej, gdzie zaprezentowano zagranicznym gościom działania realizowane obecnie w Krakowie dla optymalizacji ruchu turystycznego oraz problemy i wyzwania jakie Kraków planuje podejmować w ramach projektu.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Krajowego Punktu Urbact sprawujący pieczę nad poprawnością wdrażania metodyki programu Urbact w Polsce.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także