Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”

W sierpniu 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”, w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+/POWER, sektor KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli to lepsze nauczanie i klucz do sukcesu”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projektu było zwiększenia kompetencji cyfrowych i posługiwania się nowymi technologiami oraz umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział w kursie „Edukacja a nowe technologie” we Florencji we Włoszech oraz kursie języka angielskiego "Fluency and English Language Development" na Malcie.

W ramach projektu Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor oraz sześciu nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyło w kursie „Edukacja a nowe technologie” we Florencji we Włoszech w dniach od 14.01.2019 do 18.01.2019, a pięciu nauczycieli w dwutygodniowym kursie językowym "Fluency and English Language Development" na poziomie A2 i B1 zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute na Malcie w terminie od 15.07.2019 do 26.07.2019.

Kurs „Edukacja a nowe technologie” miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli poprzez poznanie nowoczesnych narzędzi i metod pracy z użyciem nowych technologii niezbędnych w pracy dydaktycznej nauczyciela i zwiększających efektywność nauczania.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty wydane przez organizatora kursu – instytucję Pixel we Florencji. Program kursu obejmował również poznanie systemu edukacji we Włoszech – wizyta w szkole średniej “Benvenuto Cellini” VET High School oraz instytucji zrzeszającej szkoły średnie Florencji, jak również wycieczkę kulturoznawczą z przewodnikiem po Florencji oraz zwiedzanie muzeów i zabytków miasto, co umożliwiło poznanie historii, kultury i sztuki Florencji i Włoch.

Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz dokumenty Europass Mobilność. Executive Training Institute zapewniło też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków POWER wyniosło 91.543 PLN.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także