Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kolejna umowa o dofinansowanie projektu podpisana w lipcu

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” (LOW -CARB- Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich), współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe) na lata 2014-2020.

W projekcie „LOW-CARB” partnerstwo tworzy dwunastu partnerów z różnych miast lub regionów europejskich z 6 państw tj.: Niemiec, Węgier, Czech, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem jest Lipsk (odpowiednik tut. Zarządu Transportu). Beneficjentem po stronie Partnera Projektu jest Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

W ramach działań lokalnych Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zleci sporządzenie wieloaspektowej analizy wykonalności oraz ewaluacji, obejmującej analizę wariantową najlepszego modelu realizacji obu zadań projektu (1. punktu przeładunkowego, 2. podsystemu roweru publicznego), jak i jego rozwoju po zakończeniu projektu. Na podstawie analizy planowane jest pilotażowe wdrożenie 2 punktów przeładunku towarów z samochodu dostawczego na rower towarowy wraz z zakupem 6 rowerów cargo. Ponadto projekt przewiduje uruchomienie podsystemu roweru publicznego złożonego z 50 rowerów elektrycznych.

Końcowym efektem projektu będzie przeprowadzenie ewaluacji wprowadzonych rozwiań projektowych, pod kątem wdrożenia wspomnianych systemów na szerszą skalę.

Umowa została podpisana w dniu 7 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu to 2 636 268, 77 Euro. Wartość projektu dla Krakowa wynosi 214 020 Euro z czego Unia Europejska pokrywa 85% czyli aż 181 917 Euro.

pokaż metkę
Autor: Kolejna umowa o dofinansowanie projektu podpisana w lipcu
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2019-07-31
Data aktualizacji: 2019-07-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź