Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

22 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. “Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business)

Projekt KMA4Business to projekt partnerski realizowany przez Gminę Miejską Kraków wraz ze Spółką Kraków-Nowa Huta Przyszłości SA (lider projektu), Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz Izbą Przemysłowo-Handlową.

Projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/KrOF w kraju i na arenie międzynarodowej.

Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzeniu eksportu produktów oraz usług.

Kampania wizerunkowa będzie prowadzona poprzez:

• opracowanie identyfikacji wizualnej marki gospodarczej KrOF

• stworzenie platformy internetowej

• wytworzenie produktów (nośników) przekazu promocyjnego.

Drugi komponent – promocja bezpośrednia - będzie realizowany w formie:

• organizacji 5 misji gospodarczych wyjazdowych przedsiębiorstw małopolskich;

• organizacji 5 prezentacji gospodarczych promujących małopolską gospodarkę w światowych centrach obsługi inwestycyjnej firm;

• organizacji 5 konferencji/spotkań promujących małopolska gospodarkę podczas targów branżowych,

• udziału w 12 imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze inwestycyjnym na rynkach europejskim, azjatyckim i bliskowschodnim

• organizacji co najmniej jednej wizyty studyjnej dla przedstawicieli firm zagranicznych;

• organizacji konferencji promującej potencjał Małopolski/KrOF.

Odbiorcami działań będą małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego miejsca jako dobrej lokalizacji dla inwestycji, wyróżniającego się różnorodnością propozycji inwestycyjnych, zaspokajającego oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co dla Gminy Miejskiej Kraków stanowi prawie 915 000 złotych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2019-07-30
Data aktualizacji: 2019-07-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź