Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”.

W dniu 17 maja 2019 roku Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”.
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje działania, których celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu, w szczególności skolioz.

Projekt skierowany jest do populacji uczniów szkół podstawowych, obejmującej: dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz chłopców w wieku 13 i 14 lat.

Wartość realizacji projektu została określona na 1 116 276,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 035 122,73 zł. Działania realizowane będą w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2021 roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także