Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII

W dniu 11 października br. Nowohuckie Centrum Kultury podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII".  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. NCK zyska dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mln zł. Wartość projektu to ok. 8,1 mln zł.

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt zakłada m.in. modernizację ogólnodostępnej przestrzeni publicznej wokół Nowohuckiego Centrum Kultury głównie poprzez odtworzenie stanu pierwotnego - m.in. demontaż zużytych elementów infrastruktury (m.in. krawężniki, bariery, lampy, tzw. mała architektura) i ustawienie nowych. Zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne, zarówno piesze, jak i drogowe. Modernizacja zakłada także odkopanie i odbudowę schodów prowadzących bezpośrednio na teren Łąk Nowohuckich.

pokaż metkę
Autor: Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także