Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza

7 czerwca 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza", który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 567 969,85 PLN, zaś wartość dofinansowania 976 642,24 PLN. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2018.

Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w obrębie zabytkowej siedziby Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie. Będą to: remont i prace konserwatorskie elewacji frontowej oraz części elewacji od strony dziedzińca, wymiana stolarki okiennej zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnia w bramie wejściowej i platforma samojezdna oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku. Projekt zlokalizowany jest na terenie podobszaru rewitalizacji Stare Podgórze Zabłocie wyznaczonego w Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa z 11.01.2017 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY ZIELIŃSKI
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także