Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  17 sierpnia 2017 roku zawarło umowę o dofinansowanie dla projektu  Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie  5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Wartość całkowita projektu wynosi 16,7 mln zł, w tym dofinansowanie 11,5 mln zł.

Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także