Sukces projektu „Szkoła nauczycielką życia” na międzynarodowej konferencji w Warszawie

Krakowskie XIII LO jako jedyna szkoła z Polski, otrzymała zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu "Szkoła nauczycielką życia", podczas międzynarodowej konferencja pn. "Granty norweskie i EOG na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji".

Sukces projektu „Szkoła nauczycielką życia” na międzynarodowej konferencji w Warszawie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W dniu 25 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. "Granty norweskie i EOG na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji". Konferencja była podsumowaniem II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wdrażanego w latach 2013-2016 finansowanego z funduszy norweskich i EOG.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały najlepsze i najciekawsze projekty, będące równocześnie dobrymi praktykami, wdrażanymi w wielu europejskich uczelniach. Krakowskie XIII LO jako jedyna szkoła z Polski, otrzymała zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu "Szkoła nauczycielką życia", który był realizowany w latach 2013-2015 we współpracy ze szkołą średnią z Norwegii - Atlanten VGS.

Było to szczególne wyróżnienie, gdyż XIII LO znalazło się w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych przez uczelnie wyższe. Sukces tego projektu był możliwy dzięki pracy i zaangażowaniu 25 nauczycieli XIII LO i 25 nauczycieli szkoły norweskiej Atlanten VGS oraz ponad 200 uczniów z obydwu szkół.

Więcej informacji na temat konferencji oraz samego projektu: http://www.xiii-lo.krakow.pl/strony/konferencja112016.html

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.