Dwa krakowskie projekty z dziedziny promocji gospodarczej uzyskały dofinansowanie

Z przyjemnością informujemy, że w naborze ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski dwa projekty Krakowa: „Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise” oraz „Małopolski Przemysł Spotkań: ICE Kraków – lider przemysłu spotkań południowej Polski” zostały wybrane do dofinansowania.

Dwa krakowskie projekty z dziedziny promocji gospodarczej uzyskały dofinansowanie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projekt pt. „Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise” jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Drugi z projektów pt.: „Małopolski Przemysł Spotkań: ICE Kraków – lider przemysłu spotkań południowej Polski” zakłada promocję gospodarczą Małopolski poprzez wykorzystanie produktu turystycznego Małopolskiego Przemysłu Spotkań - biznesowej wizytówki Krakowa i Małopolski: ICE Kraków – lidera przemysłu spotkań południowej Polski.

Głównym założeniem projektu jest realizacja działań dotyczących promocji oferty gospodarczej regionu w kraju i za granicą. Zaplanowane działania zaowocują zwiększeniem rozpoznawalności Małopolskiego Przemysłu Spotkań na arenie międzynarodowej oraz wzrostem liczby klientów dla różnych obiektów. Promocja ICE Kraków na targach i innych branżowych wydarzeniach sprzedażowych przyniesie wymierne korzyści dla całego regionu. Dzięki zwiększeniu liczby klientów Centrum Kongresowego, zwiększeniu ulegną także zyski wielu małopolskich przedsiębiorstw świadczących usługi okołokonferencyjne, takie jak podmioty hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, turystyczne i wiele innych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.