Konferencja kończąca pierwszy etap sportowego projektu „Vital Cities”

W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Vital Cities” realizowanego w ramach programu URBACT III.

Konferencja kończąca pierwszy etap sportowego projektu „Vital Cities”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców, zwłaszcza z uboższych obszarów miasta, do zwiększenia aktywności fizycznej. Projekt ma także wpływać na przyszłe projektowanie lub zmianę istniejącej przestrzeni publicznej, tak aby mieszkalne obszary miasta zmieniły się w przyjemne i łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.

Projekt szczególny nacisk kładzie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Dzięki atrakcyjnym zajęciom treningowym, zawodom sportowym czy festynom rodzinnym wolny czas zostanie zagospodarowany, a to przyczyniać się będzie do zapobiegania patologiom społecznym. Uczestnicy projektu opracowywać będą strategie, jak zwiększyć aktywność dzieci i młodzieży oraz osób starszych, a także prowadzić do integracji lokalnej.

W dwudniowej konferencji podsumowującej pierwszą fazę projektu „Vital Cites” uczestniczyły miasta: Loulé (Portugalia) jako lider projektu, a także Birmingham (Wielka Brytania), Burgas (Bułgaria) oraz Kraków. Do drugiej fazy projektu dołączą nowe miasta: Budapeszt (Węgry), Vestfold County (Norwegia), Rieti (Włochy), Ústi nad Labem (Czechy), Liepaja (Łotwa), Sibenik (Chorwacja), które jako nowi członkowie zaprezentowali swoje działania w dziedzinie sportu i zaproponowali swój wkład merytoryczny do projektu.

W drugim dniu partnerzy mieli też okazję zapoznać się z programami sportowymi wdrażanymi w Krakowie, odwiedzić miejsca, gdzie wdrażany będzie projekt oraz porozmawiać z potencjalnymi współtwórcami strategii dla Krakowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.