Projekt INTHERWASTE otrzymał dofinansowanie z Interreg Europe

Z przyjemnością informujemy, że Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) został wybrany do dofinansowania w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Projekt INTHERWASTE otrzymał dofinansowanie z Interreg Europe
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach.

Miasto Kraków jest jednym z 6 partnerów z Europy. Budżet całego projektu wynosi około 1 379 333 Euro (około 6 082 858 PLN). Wartość projektu dla Krakowa to 167 050 Euro (około 736 690 PLN), z czego wartość dofinansowania wynosi 141 992,5 Euro (około 626 187 PLN). Projekt będzie realizowany w dwóch fazach.

Faza I poświęcona zostanie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Miastami-Partnerami na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażania działań edukacji ekologicznej wśród mieszkańców jako wytwórców odpadów. Przeprowadzone zostaną warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań i wdrażanie dobrych praktyk.

Faza II polegać będzie na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach na akcjach pilotażowych. Projekt INTHERWASTE jest pierwszym projektem od momentu nowelizacji Ustawy o odpadach z 2012 roku oferującym możliwość udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz wdrożenia koncepcji społeczeństwa funkcjonującego w oparciu o technologie niskoemisyjne.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Charakter zaplanowanych działań stanowi podstawę trwających wspólnych wysiłków do generowania nowych i lepszych możliwości gospodarowania odpadami i ochrony środowiska przyrodniczego. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu będą mogły być powielane przez inne miasta w Małopolsce. Ponadto Kraków i region staną się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do zamieszkania oraz pobytu dla rodzin i turystów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.