Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konferencja w Warszawie kończąca projekt MJUP

W dniach 23-24 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana „Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?”. Konferencja była podsumowaniem innowacyjnego projektu partnerskiego „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”, realizowanego w latach 2011-2015 przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz Gminę Miejską Poznań – Urząd Miasta Poznania.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.6 Projekty innowacyjne.

Pierwszy dzień konferencji został poświęcony na omówienie wymagań, jakie warto postawić systemowi zarządzania w JST zorientowanemu na cele. Odbyły się trzy panele dyskusyjne, w trakcie których omówiono kwestie związane z: zarządzaniem strategicznym, jakością życia, usługami, komunikacją z mieszkańcami; zarządzaniem operacyjnym, zadaniami budżetowymi, celami szczegółowymi, miarami, ocenami; zarządzaniem ryzykiem w JST, planowaniem audytu, nadzorem nad wdrażaniem rekomendacji. W trakcie trwania spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z Systemem STRADOM (na stanowiskach komputerowych prezentowane były filmy instruktażowe oraz prowadzone były konsultacje w zakresie Systemu). Zorganizowana została także konferencja prasowa.

Drugiego dnia spotkania jego uczestnicy zastanawiali się, czy i w jakim zakresie Produkt Projektu MJUP wspomaga zarządzanie zorientowane na cele. Eksperci oraz przedstawiciele miast i gmin (należących do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz miast na prawach powiatu) zaprezentowali opinie o Produkcie Projektu oraz przykładowe projekty planów jego wdrażania JST objętych upowszechnianiem.

W zorganizowanym wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób – przedstawiciele 40 jednostek samorządu terytorialnego, a także reprezentanci administracji rządowej, organizacji pozarządowych, sektora nauki, biznesu oraz dziennikarze.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w konferencji.

zdjęcia konferencja 069.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 032.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 055.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 066.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 058.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 036.jpg
Konferencja MJUP
zdjęcia konferencja 069.jpg
zdjęcia konferencja 032.jpg
zdjęcia konferencja 055.jpg
zdjęcia konferencja 066.jpg
zdjęcia konferencja 058.jpg
zdjęcia konferencja 036.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2015-11-27
Data aktualizacji: 2015-11-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź