Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

Dzięki oszczędnościom, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, projekt Gminy Miejskiej Kraków, znajdujący się na liście rezerwowej, został wybrany do dofinansowania i otrzyma 678 300 zł na adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.

Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt będzie polegał na:
- adaptacji i zamianie pełnionych funkcji pomieszczeń szkolnych na 3 pracownie komputerowe z Internetem oraz 6 pracowni praktycznej nauki zawodu
- wyposażeniu nowych i doposażeniu istniejących pracowni w sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny
- wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do nauki zawodu
- wyposażeniu pracowni chemicznej dla zawodów fotograficznych i poligraficznych w sprzęt laboratoryjny
- pracach remontowych i elektrycznych, koniecznych do adaptacji pomieszczeń.

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu do 9 pracowni nauki zawodu. To komputery, laptopy, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, sprzęt fotograficzny (obiektywy, statywy itd.), sprzęt multimedialny (tablety graficzne, projektory, ekrany, słuchawki+mikrofony, głośniki, dyktafon), urządzenia do druku cyfrowego (maszyna do druku cyfrowego, plotery,kserokopiarki), tablice flipchart i sztalugi.

Powyższe działania opiewają na łączną kwotę 798 tys. zł, z czego 85% pokryje dofinansowanie ze środków europejskich. Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.