Kolejna szkoła z dofinansowaniem UE

Pod koniec czerwca br. zgodnie z Uchwałą Nr 761/15 Zarządu Województwa Małopolskiego zostało przyznane dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie". Przedsięwzięcie którego całkowita kwota to 418 782,68 zł, uzyskało dofinansowanie w wysokości 355 965,28 zł (85 %).

Kolejna szkoła z dofinansowaniem UE
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt zakłada modernizację bazy technodydaktycznej ZSM nr 1 w Krakowie, modernizację trzech pracowni poprzez zakup zestawów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi, które będą wykorzystywane w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym. Uwzględnia też dostosowanie techniczne istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego wyposażenia. Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSM1, utrzymania liczby uczniów rekrutowanych do szkoły na stałym poziomie, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto nastąpi wzrost liczby przeszkolonych uczniów w zakresie szkoleń branżowych, potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój zawodowy kadry dydaktycznej.
Planowany termin zakończenia projektu to 31.10.2015 r.

Adres:
Aleja Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.