Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Multimedialna Szkoła Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Nasz Kraków w Unii Program Phare przedakcesyjny zrealizowany
Nowa Huta – Nowa Szansa EQUAL 2004-2006 zrealizowany
Odmienni, ale zjednoczeni - Wspólna przeszłość i budowanie przyszłości 2007-2013 zrealizowany
Okno na Europę - nauka języka angielskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007 Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 zrealizowany
Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2007-2013 zrealizowany
Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany
Praktyczne Wychowanie Fizyczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 zrealizowany