W KRAKOWIE POWSTAJE EKOSPALARNIA

Kolejny ważny etap w budowie krakowskiej ekospalarni: 31 lipca 2014 r. zamontowano walczaki będące jednym z podstawowych elementów konstrukcji kotłów.

W KRAKOWIE POWSTAJE EKOSPALARNIA
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów to ostatnie i niezbędne ogniwo w łańcuchu inwestycji składających się na nowoczesny system gospodarki odpadami w Krakowie. Aktualnie na ukończeniu są roboty ziemne. W zakresie prac fundamentowych zakończono wykonanie posadowienia pośredniego na palach i wykonano płyty fundamentowe. Zakończono już m.in. montaż rusztów i konstrukcji stalowej wsporczej kotłów, trwa montaż elementów ciśnieniowych kotłów, posadowiono także na fundamencie zespół turbogeneratora. Kontynuowane są dostawy, obecnie m.in. w zakresie układu podawania odpadów na ruszt. Rozpoczęto przygotowania do zamontowania walczaków na konstrukcji nośnej kotła (walczak jest jednym z podstawowych elementów kotła, gdzie odbywa się proces oddzielenia pary nasyconej od wody). Ponadto wykonano włączenie do komunikacji drogowej ul. Giedroycia poprzez bramę wjazdową nr 2 (dla pracowników i gości).

Ekospalarnia powstaje według koncepcji architektonicznej pracowni Manufaktura nr 1 z Wrocławia. Obiekt doskonale wpisze się w otoczenie, dzięki wykorzystaniu licznych elementów naturalnych. Będzie on bardziej przypominał okoliczne pola i pagórki niż potężny zakład przemysłowy. W instalacji o wydajności 220 tys. ton rocznie spalane będą tylko zmieszane odpady komunalne, z których wcześniej wyodrębniono użyteczne surowce wtórne. Co ważne, zakład będzie produkował energię elektryczną i cieplną.

Przy budowie wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, dzięki czemu możliwe jest spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. Realizacja tej inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój całego miasta, a szczególnie dzielnicy Nowa Huta.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 826 mln zł brutto. Dofinansowanie udzielone na realizację Projektu wynosi ok. 371 mln zł na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej 20.04.2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie Projektu potwierdziła decyzja Komisja Europejskiej z dnia 11 maja 2012 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 673 mln zł netto, z czego unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności stanowi ok. 372 mln zł. Wkład własny Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. – w kwocie ok. 301 mln zł – zostanie pokryty ze środków własnych oraz pożyczki na kwotę ok. 298 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) powstający w ramach projektu pn.: „Program gospodarki odpadami komunalnymi” realizowany jest przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, a jej ukończenie planowane jest pod koniec 2015 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma POSCO E&C z Korei Południowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także