Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 85 pasujących obiektów:

Jak najszybciej osiągnąć neutralność klimatyczną

https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/264586,2245,komunikat,jak_najszybciej_osiagnac_neutralnosc_klimatyczna.html

Grupa radnych złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt rezolucji w sprawie deklaracji osiągnięcia przez Gminę Miejską Kraków neutralności klimatycznej.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej celem Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/250445,2163,komunikat,osiagniecie_neutralnosci_klimatycznej_celem_krakowa.html

Za nami Krakowski Panel Klimatyczny. 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w naszym mieście przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 

Kraków raportuje dane dotyczące postępów na drodze do neutralności klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/266637,2163,komunikat,krakow_raportuje_dane_dotyczace_postepow_na_drodze_do_neutralnosci__klimatycznej.html

W związku z przystąpieniem naszego miasta do kampanii Cities Race to Zero oraz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii Kraków rozpoczął w tym roku raportowanie działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu za pośrednictwem CDP-ICLEI.

O neutralności klimatycznej ze studentami z Groningen

https://krakow.pl/aktualnosci/268190,2163,komunikat,o_neutralnosci_klimatycznej_ze_studentami_z_groningen.html

Studenci z Groningen (Niderlandy), członkowie SIB Association, odwiedzili Kraków w ramach wizyty studyjnej. W trakcie pobytu byli gośćmi Urzędu Miasta Krakowa.

Jakie zmiany przyniesie nam neutralność klimatyczna?

https://krakow.pl/aktualnosci/256935,2163,komunikat,jakie_zmiany_przyniesie_nam_neutralnosc_klimatyczna_.html

Opublikowana w ostatnim czasie analiza McKinsey & Company „The net-zero transition: What it would cost, what it could bring” zawiera prognozę dotyczącą społeczno-gospodarczych skutków transformacji klimatycznej, w tym głównie zmian w zakresie popytu na produkty pochodzące z wysoce emisyjnych produkcji, alokacji kapitału i rynku pracy. W kontekście tego ostatniego mowa o zapotrzebowaniu na nawet 200 mln nowych miejsc pracy.

Zeroemisyjny Kraków

http://krakow.pl/klimat/247320,artykul,informacje_o_projekcie.html

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia.  Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją przejawia się coraz częściej obserwowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne. Podjęcie przez Kraków ambitnego celu: osiągnięcia neutralności klimatycznej) ma sprawić, że za 20-30 lat (przy sprzyjającej polityce krajowej) stanie się on czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.  Projekt przyniesie miastu i jego mieszkańcom także wymierne korzyści gospodarcze: pośrednie i bezpośrednie, gdyż zakłada m.in. inwestycje w miejską infrastrukturę. Udział Krakowa w tym przedsięwzięciu może być dobrym przykładem dla innych miast.

Zegar w Krakowie odlicza czas do katastrofy klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/248767,26,komunikat,zegar_w_krakowie_odlicza_czas_do_katastrofy_klimatycznej.html

W Dniu Ziemi uruchomiono zegar klimatyczny na fasadzie TAURON Areny Kraków. Nawiązuje do nowojorskiej instalacji odliczającej czas do katastrofy klimatycznej. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania miasta, mające na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

Krakowski Panel Klimatyczny. Poznaliśmy rekomendacje

https://krakow.pl/aktualnosci/250281,2163,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny__poznalismy_rekomendacje.html

Pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony był zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego uczestnicy pracowali nad odpowiedzią na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Fit for 55: Komisja Europejska ogłasza pakiet klimatyczny

https://krakow.pl/aktualnosci/251349,2163,komunikat,fit_for_55__komisja_europejska_oglasza_pakiet_klimatyczny.html

Fit for 55 to propozycja pakietu legislacyjnego, zawierającego 13 projektów przepisów. Wprowadzenie konkretnych przepisów, dopasowujących prawo unijne do pośredniego celu klimatycznego ma sprawić, że do 2030 roku UE obniży emisję dwutlenku węgla o 55 proc. (w porównaniu do roku 1990). Celem ostatecznym jest neutralność klimatyczna do roku 2050.

Prezydent Krakowa opiekunem komisji ds. klimatu Związku Miast Polskich

https://krakow.pl/aktualnosci/259944,26,komunikat,prezydent_krakowa_opiekunem_komisji_ds__klimatu_zwiazku_miast_polskich.html

Jacek Majchrowski został opiekunem komisji klimatu z ramienia zarządu Związku Miast Polskich. Nowa komisja zajmie się m.in. wyznaczeniem celów neutralności klimatycznej oraz miejskiego standardu proklimatycznego.