Referat Projektów Inwestycyjnych


Projekty  inwestycyjne to duże projekty służące ochronie środowiska, usprawnieniu transportu czy poprawie infrastruktury. Przykładami takich projektów są między innymi: wymiana sieci ciepłowniczej, budowa wielopoziomowego węzła drogowego, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków czy powstanie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów.


Referat Projektów Inwestycyjnych zajmuje się pozyskiwaniem informacji o istniejących możliwościach finansowania z programów i funduszy UE dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Referat oferuje wsparcie merytoryczne dla jednostek realizujących projekty. Konsulting taki to rodzaj indywidualnej współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi od podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku aż do jego ostatecznego rozliczenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa