Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Fri, 24 Mar 2017 02:58:20 +0100 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przystosowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osrodek_edukacji_ekologicznej.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208559,229,komunikat,przystosowanie_pawilonu_przy_polanie_lea_w_krakowie_na_osrodek_edukacji_ekologicznej.html Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - Dziedzictwo regionalne, Typ projektu D - Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.„ Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”. Przedmiotowy projekt będzie realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej . Gmina zyska dofinansowanie w wysokości 2,99 mln zł. Wartość projektu to około 4, 94 mln zł. ]]> Fri, 17 Mar 2017 12:14:45 +0100 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208212,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow_uzytecznosci_publicznej_przeznaczonych_na_realizowanie_swiadczen_zdrowotnych_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/208212,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow_uzytecznosci_publicznej_przeznaczonych_na_realizowanie_swiadczen_zdrowotnych_w_krakowie.html Kolejny projekt Gminy Miejskiej Kraków został wybrany do dofinansowania. 23 lutego 2017 roku   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania projekt pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie”, który będzie realizowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości 7,86 mln zł. Wartość projektu to około 16, 43 mln zł ]]> Tue, 07 Mar 2017 14:46:48 +0100 Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207947,229,komunikat,muzeum_podgorza_-_oddzial_muzeum_historycznego_miasta_krakowa.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207947,229,komunikat,muzeum_podgorza_-_oddzial_muzeum_historycznego_miasta_krakowa.html Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”  w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Mon, 27 Feb 2017 14:27:17 +0100 Restauracja Fortu 52a Łapianka http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207946,230,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207946,230,komunikat,restauracja_fortu_52a_lapianka.html Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonane zostaną prace remontowe przy koszarach szyjowych, ostrogu bramnym i na terenie otaczającym fort. Wartość całkowita projektu wynosi 6,69 mln zł w tym dofinansowanie 3,12 mln zł. ]]> Mon, 27 Feb 2017 14:14:49 +0100 Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207943,229,komunikat,rozbudowa_ulicy_igolomskiej_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207943,229,komunikat,rozbudowa_ulicy_igolomskiej_w_krakowie.html Gmina Miejska Kraków 21 lutego 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita projektu wynosi 293,89 mln zł, w tym dofinansowanie 179,47 mln zł. ]]> Mon, 27 Feb 2017 13:36:12 +0100 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207899,229,komunikat,rozszerzenie_oferty_kulturalno-edukacyjnej_poprzez_doposazenie_szkoly_muzycznej_i_i_ii_stopnia_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207899,229,komunikat,rozszerzenie_oferty_kulturalno-edukacyjnej_poprzez_doposazenie_szkoly_muzycznej_i_i_ii_stopnia_w_krakowie.html Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. ]]> Fri, 24 Feb 2017 13:53:30 +0100 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207719,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow_oswiatowych_w_gminie_miejskiej_krakow.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207719,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow_oswiatowych_w_gminie_miejskiej_krakow.html Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 lutego 2017 roku podjął Uchwałę Nr 176/17 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Miejskiej Kraków pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych. Modernizacja energetyczna budynków będzie obejmować, w zależności od potrzeb, zgodnie z audytem energetycznym: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej, wykorzystanie OZE (jeden obiekt). ]]> Fri, 17 Feb 2017 12:03:22 +0100 Walka z wykluczeniem społecznym głównym tematem nowego projektu URB-INCLUSION http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207625,229,komunikat,walka_z_wykluczeniem_spolecznym_glownym_tematem_nowego_projektu_urb-inclusion.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207625,229,komunikat,walka_z_wykluczeniem_spolecznym_glownym_tematem_nowego_projektu_urb-inclusion.html Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu URB-INCLUSION. Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas (URB-INCLUSION. Tworzenie nowych rozwiązań w celu wdrażania narzędzi do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach zdegradowanych). ]]> Wed, 15 Feb 2017 08:49:39 +0100 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207198,229,komunikat,zwiekszenie_potencjalu_inwestycyjnego_malopolski_poprzez_budowe_aktualnych_rejestrow_publicznych.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/207198,229,komunikat,zwiekszenie_potencjalu_inwestycyjnego_malopolski_poprzez_budowe_aktualnych_rejestrow_publicznych.html Gmina Miejska Kraków 19 stycznia 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 2.1.4.  e – usługi w informacji przestrzennej. Wartość całkowita projektu wynosi 17, 1 mln zł, w tym dofinansowanie 15,4 mln zł. ]]> Fri, 27 Jan 2017 13:05:20 +0100 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10 http://ue.krakow.pl/aktualnosci/206978,229,komunikat,ocieplenie_i_wymiana_stolarki_budynku_uzytecznosci_publicznej_przy_al__powstania_warszawskiego_10.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/206978,229,komunikat,ocieplenie_i_wymiana_stolarki_budynku_uzytecznosci_publicznej_przy_al__powstania_warszawskiego_10.html Gmina Miejska Kraków 9 stycznia 2017 r. zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu „Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 4.3.1. Wartość całkowita projektu wynosi 2 199 935,30 zł, w tym dofinansowanie 1 292 239,48 zł. ]]> Fri, 20 Jan 2017 12:08:39 +0100