Magiczny Kraków, ue.krakow.pl/ http://ue.krakow.pl pl-pl Tue, 17 Oct 2017 02:00:35 +0200 Podpisano umowę na realizację projektu Rodzicu nie jesteś sam! http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214058,229,komunikat,podpisano_umowe_na_realizacje_projektu_rodzicu_nie_jestes_sam_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214058,229,komunikat,podpisano_umowe_na_realizacje_projektu_rodzicu_nie_jestes_sam_.html W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. Rodzicu nie jesteś sam! Celem głównym projektu jest wsparcie młodych rodzin i pomoc w adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. ]]> Thu, 12 Oct 2017 09:29:18 +0200 Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Slow Food http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214055,229,komunikat,pierwsze_spotkanie_partnerskie_w_ramach_projektu_slow_food.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/214055,229,komunikat,pierwsze_spotkanie_partnerskie_w_ramach_projektu_slow_food.html 15 września, podczas Festiwalu Sera w Bra (Włochy) zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Miasto Kraków. ]]> Thu, 12 Oct 2017 09:08:43 +0200 Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/213552,229,komunikat,termomodernizacja_klubu_kultury__mydlniki_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/213552,229,komunikat,termomodernizacja_klubu_kultury__mydlniki_.html W dniu 22 września br. podpisano umowę o dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. ]]> Tue, 26 Sep 2017 12:01:00 +0200 Umowa dla rozbudowy ulicy Myślenickiej podpisana http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212871,229,komunikat,umowa_dla_rozbudowy_ulicy_myslenickiej_podpisana.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212871,229,komunikat,umowa_dla_rozbudowy_ulicy_myslenickiej_podpisana.html 30 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie. ]]> Mon, 04 Sep 2017 11:01:44 +0200 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212851,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow__w_ktorych_realizowane_sa_zadania_pomocy_spolecznej.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212851,229,komunikat,termomodernizacja_budynkow__w_ktorych_realizowane_sa_zadania_pomocy_spolecznej.html W dniu 29.08.2017 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzone kompleksowa termomodernizacja w 20 budynkach, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 20,6 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 12,4 mln zł. ]]> Fri, 01 Sep 2017 14:55:50 +0200 Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212614,229,komunikat,rozbudowa_i_automatyzacja_linii_technologicznej_sortowni_odpadow_komunalnych_barycz_w_krakowie.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212614,229,komunikat,rozbudowa_i_automatyzacja_linii_technologicznej_sortowni_odpadow_komunalnych_barycz_w_krakowie.html Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  17 sierpnia 2017 roku zawarło umowę o dofinansowanie dla projektu  Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie  5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Wartość całkowita projektu wynosi 16,7 mln zł, w tym dofinansowanie 11,5 mln zł. ]]> Wed, 23 Aug 2017 13:35:05 +0200 Podpisano umowę o dofinansowanie termomodernizacji obiektów Centrum Kultury: „Dworek Białoprądnicki” http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212180,229,komunikat,podpisano_umowe_o_dofinansowanie_termomodernizacji_obiektow_centrum_kultury___dworek_bialopradnicki_.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/212180,229,komunikat,podpisano_umowe_o_dofinansowanie_termomodernizacji_obiektow_centrum_kultury___dworek_bialopradnicki_.html W dniu 31 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie. W ramach inwestycji o wartości: 1 452 817,15 zł i dofinansowaniu UE: 684 525,85 zł przewiduje się wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków należących do zespołu Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, obejmującej docieplenie przegród, wymianę stolarki oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. ]]> Wed, 02 Aug 2017 11:13:41 +0200 Podpisano umowę na termomodernizację Nowohuckiego Centrum Kultury http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211580,229,komunikat,podpisano_umowe_na_termomodernizacje_nowohuckiego_centrum_kultury.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211580,229,komunikat,podpisano_umowe_na_termomodernizacje_nowohuckiego_centrum_kultury.html W dniu 30 czerwca  br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn. "Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią". ]]> Fri, 07 Jul 2017 13:08:37 +0200 Smakowite dziedzictwo - SlowFood-CE http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211537,229,komunikat,smakowite_dziedzictwo_-_slowfood-ce.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211537,229,komunikat,smakowite_dziedzictwo_-_slowfood-ce.html W czerwcu bieżącego roku Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food. Projekt jest realizowany dzięki otrzymaniu środków z Programu Interreg Europa Środkowa. ]]> Thu, 06 Jul 2017 11:35:06 +0200 Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211413,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa.html http://ue.krakow.pl/aktualnosci/211413,229,komunikat,podpisano_umowe_na_dofinansowanie_dla_projektu_program_ograniczania_niskiej_emisji_dla_miasta_krakowa.html W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego, oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT. ]]> Mon, 03 Jul 2017 09:54:17 +0200